LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Patřil k uznávaným stomatochirurgům; působil na II. stomatologické klinice
LF MU Brno, poté na II. stomatologické klinice 1. LF UK Praha a na VÚS Praha.

 

V letech 2005 – 2011 byl členem vědecké rady 1. LF UK Praha. Podílel se na výuce studentů a na postgraduálním vzdělávání zubních lékařů. Aktivně pracoval v představenstvu OSK Praha 7 a v letech 2005 – 2017 byl členem čestné rady ČSK. Byl nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu udělila ČSK v roce 2013. Zemřel dne 22. 1. 2020 ve věku 77 let.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomínají

OSK Praha 7

Česká stomatologická komora

15. 2. 2020

LKS 02/2020

Print: LKS. 2020; 30(2): 22

Autor:

Rubrika:

Téma: