LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kniha je primárně určena pacientům, u nichž byla zjištěna myasthenia gravis, a rovněž jejich blízkým. Nicméně zajímavá může být i pro zubní lékaře, neboť pacienti s touto diagnózou mívají v oblasti obličeje potíže se zpracováním potravy a mluvením, takže se mohou vyskytnout i specifické stomatologické problémy.

Z tohoto pohledu je v publikaci zajímavá především Příloha 1. Obsahuje přehledné tabulky o léčivech, která jsou u těchto pacientů riziková, včetně ATB a léků používaných k celkové a lokální anestezii a analgosedaci.

Přestože v současné době informační exploze je relativní dostatek nebo i nadbytek zdrojů přístupných na internetu, s výjimkou nemnohých stránek v anglickém jazyce většina informací trpí nepřesností, některé pak jsou do značné míry zavádějící. Kniha, která vznikla na základě dlouholetých zkušeností autorů s pacienty trpícími myastenií, je zárukou solidnosti a spolehlivosti informací.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 137

Autor:

Rubrika:

Téma: