LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou dotační program pro zubní lékaře s cílem zajistit rovnoměrné rozmístění stomatologické péče ve všech regionech České republiky (podrobnosti najdete na str. S32 v rubrice O čem se mluví).

MUDr. Roman Šmucler, CSc., na společné tiskové konferenci dne 19. 2. 2018.

Dotační program představili ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., na společné tiskové konferenci dne 19. 2. 2018.

Jak je vidět z následující fotografie, pro média to bylo akční téma.