LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

SIMU je zkratka pro Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, jehož výstavba byla spolufinancována z fondů EU. Toto vysoce moderní výukové pracoviště si prohlédlo vedení ČSK v pátek 5. 11. 2021 při příležitosti brněnského jednání sněmu ČSK.

Prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., v listopadu slavila významné životní jubileum a během exkurze v SIMU převzala kytici od prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Dojmy z této exkurze shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Simulační centra jsou budoucností výuky medicíny. O tom není diskuze. Jedinou otázkou je, kde na to vzít peníze a kdo je ochotný vzít na sebe břímě takového projektu. Již tak skvělé Simulační centrum Masarykovy univerzity v Brně má unikátní klenot – opravdu špičkovou stomatologickou část. Už to nejsou jen „gumové hlavy“ či nápodoby preparace. Fakticky jde o systémy navigované stomatologie, což je směr, kterým se obor ubírá. Máme-li CBCT snímky, virtuální modely, stačí nakalibrovat celý proces a jsme navigováni podobně jako třeba pilot letadla s naprostou přesností. V Brně tak nejenomže šetří pacientům nepříjemnosti, nejenomže dokážou exaktně měřit výsledky a posun vpřed jednotlivých posluchačů. Oni je už učí na nový stupeň zubního lékařství, který teprve přichází na pódia velkých kongresů. Příjemné je, že studenti vlastně ani nejsou nadšeni a šokováni. Je z toho nový normál. Velké blahopřání týmu prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D., která provedla vedení ČSK celým centrem. No a držíme palce i ostatním fakultám, aby se z tohoto typu skvělé výuky stal běžný standard.“

Výuka studentů systémem navigované stomatologie... Podrobnější nahlédnutí do tohoto simulačního centra plánujeme do některého z LKS v příštím roce.
Malá ochutnávka ze špičkově vybavené stomatologické části SIMU.