LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám nezletilého pacienta, jehož rodiče jsou rozvedeni a dítě bylo svěřeno do péče matky. Otec pacienta žádá o informace o zdravotním stavu jeho syna a výpis ze zdravotnické dokumentace. Mohu mu tyto informace dát, i když s tím matka nesouhlasí? A je potřeba, aby mi nějakým způsobem prokázal, že je to opravdu pacientův otec?

Zákonný zástupce nezletilého pacienta (zpravidla to bývá rodič) má na informace o zdravotním stavu a na výpis či opis zdravotnické dokumentace svého dítěte nárok, i když je dítě svěřeno do péče druhého rodiče a tento druhý rodič s poskytnutím informací nesouhlasí.

Pokud poskytovatel zákonného zástupce dítěte nezná (protože u něj nikdy s dítětem nebyl, nemá o něm žádný záznam v dokumentaci apod.), má možnost trvat na tom, aby se zákonný zástupce dostavil do ordinace, prokázal se občanským průkazem a podepsal čestné prohlášení, ve kterém uvede, že je zákonným zástupcem dítěte. Toto prohlášení se založí do zdravotnické dokumentace.

Někteří poskytovatelé v těchto případech vyžadují rodný list dítěte, ze kterého zjistí, kdo je rodičem dítěte. Rodič však není povinen rodný list poskytovateli předložit.