LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání organizace CEC DO (Council of European Chief Dental Officers) se konalo 25. – 27. 4. 2018 v Cardiffu, hlavním městě Walesu (Velká Británie).

Waleská vláda měla snahu maximálně prezentovat svoji zemi a výsledkem toho byla i slavnostní večeře na hradu v Cardiffu. Snímek je ze setkání s waleským ministrem zdravotnictví.

Dvakrát do roka se takto scházejí „national dental officers“, národní koordinátoři, kteří mají na starosti komunikaci s vládou své země a hlavně preventivní programy v oblasti stomatologie. Jednání v Cardiffu se za Českou republiku zúčastnili MUDr. Jana Vašáková a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Wales demonstroval, jak chce řešit problémy s nejchudší populací v rámci Spojeného království. Klíčová je prevence ve školách formou výuky a důraz na používání fluoridových laků, pokud možno co nejvíce plošně. Pokračují práce na úkolu vychovat v polovině dvacátých let první generaci dětí bez zubního kazu.

V dalším průběhu se diskutovalo hlavně o podobě různých studií. Zástupci Česka byli velmi skeptičtí k zavádění plošných celoevropských dotazníkových akcí směřujících k získávání dat o potřebě a akceptaci péče. Máme pocit, že administrativní zátěž je už nyní vysoká a spíše jsme ostatní přesvědčovali o šetřeních dobrovolných, popřípadě na vybraných randomizovaných skupinách.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): S68

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: