LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pacient se domáhá toho, aby mohl osobně nahlížet do zdravotnické dokumentace. Trvá na tom, že přijde do mojí ordinace v době, kterou on sám určí, a že si bude zdravotnickou dokumentaci prohlížet, fotit mobilním telefonem, a to po dobu, kterou on uzná za vhodné. Nemám v ordinaci prostor, kam bych jej mohla se zdravotnickou dokumentací posadit, a i kdybych jej měla, nemám nikoho, kdo by tam s ním byl a dohlížel na něj. Nemohu přeci přestat ordinovat a věnovat se pacientovi a jeho nahlížení do dokumentace. Jak mám správně postupovat?

Pacient obecně má právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace a činit si z ní kopie, a to např. tak, že si zdravotnickou dokumentaci vyfotí mobilním telefonem. Tomuto právu pacienta odpovídá povinnost poskytovatele takové nahlížení do zdravotnické dokumentace pacientovi umožnit.

Tato povinnost poskytovatele však neplatí absolutně. Jestliže totiž poskytovatel není schopen zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, má možnost to pacientovi sdělit a namísto nahlížení mu poskytnout kopii zdravotnické dokumentace. Lze mít za to, že poskytovatel není schopen nahlížení zajistit, jestliže např. nemá kapacitu na zajištění dohledu při nahlížení do dokumentace, nemá prostor, ve kterém by nahlížení bylo možné, nebo by musel kvůli nahlížení do zdravotnické dokumentace omezit zdravotní služby o jiné pacienty nebo naopak prodlužovat svoji provozní dobu.

Jestliže tedy pacient žádá o nahlížení do zdravotnické dokumentace, které poskytovatel není schopen zajistit, musí to poskytovatel pacientovi ihned sdělit a nejpozději do 5 dnů od tohoto sdělení pak pro pacienta pořídit kopii kompletní zdravotnické dokumentace. Za pořízení kopie v těchto případech nelze žádat žádnou úhradu (na rozdíl od situace, kdy pacient požaduje přímo kopii zdravotnické dokumentace; v takovém případě totiž poskytovatel může za pořízení kopie účtovat částku, která nesmí přesáhnout náklady na pořízení kopie).