LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Svět žije tři čtvrtě roku covidem. Leč pro mě, stomatology a třeba i pro Evropskou unii je podstatně důležitější, co bude po té pandemii. Virus nebude blokovat náš život věčně, jakkoli ho budeme věčně detekovat PCR testy.

Jedna z největších novinek je poměrně rychlý postup Evropské unie ve smyslu umělé inteligence a jejího právního zakotvení. Je vypracována cesta, jak do roku 2024, to je za chviličku, umožnit široké nasazení systémů i ve stomatologii. IT pracovníci se chystají vstoupit do dentálních týmů. V tuto dobu se intenzivně zabývám jednáními kolem připravovaných právních předpisů. V ERO, evropské části FDI, mám přímo na starosti tuto problematiku. Není to jednoduché. Celá problematika vtahuje do našeho oboru obří počítačové firmy. Logickým důsledkem je přeshraniční spolupráce, kdy je fakticky vše navrhováno a vyrobeno úplně v jiné zemi a často jiným odborníkem, než je ten, který sedí vedle pacienta u křesla. Stojí proti nám velmi mocní zastánci přechodu stomatologie na víceméně průmyslové odvětví se stomatology trochu v roli lékárníků v lékárenských řetězcích.

Roboti a vůbec IT mohou být pro nás dobrý sluha, leč zlý pán. Zatímco je pozornost soustředěna na koronavirus, tvrdě se bojuje o samu podobu stomatologie. Jsme u toho a hájíme suverénní postavení zubního lékaře.

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): 161

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: