LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Nejprve se sluší poděkovat těm, kdo mně dali ve volbě prezidenta ČSK důvěru. A slíbit těm, kdož měli opačný názor, že se pokusím našimi výsledky přesvědčit i je. Děkuji!

Jednu velkou výhodu výsledek volby má. Nezastavujeme, nepředáváme, ale naplno se věnujeme řešení potřebných věcí.

Březen patří Světovému dni ústního zdraví (SDUZ), a to je v posledních letech parádní disciplína ČSK. Pravda, loni proběhl v omezené formě. Covid byl příčinou, že jsme zdaleka nerealizovali všechny naplánované akce, a to MUDr. Štěpánka Bálková, členka představenstva ČSK, připravila SDUZ hned dvakrát – na jaře i na podzim.

Uvidíme, co nám pandemie dovolí letos. Očkování v Česku zdaleka neběží, jak by mohlo, raději proto buďme pesimisty. Když píšu tyto řádky, promořování národa probíhá rychleji než očkování. Díky tomu jsme si ale uvědomili, že naší Komoře chybí edukační portál, kam by mohli lékaři odkázat pacienty. Médium, které by informovalo děti i dospělé nejen o potřebnosti, ale i o finesách hygieny dutiny ústní. Jakmile bude portál hotový, pak vlastně můžeme Světový den ústního zdraví slavit celý rok.

Držte se!

20. 3. 2021

LKS 03/2021

Print: LKS. 2021; 31(3): 53

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: