LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnankyně pečuje ve společné domácnosti s druhem o dvě děti (jedno své a druhé druha). Může uplatnit daňové zvýhodnění na své dítě jako na v pořadí první dítě (1267 Kč) a druh na své jako v pořadí druhé dítě (1617 Kč)? Nebo každý pouze na své dítě ve výši 1267 Kč? V případě uzavření sňatku, od kdy může zaměstnankyně uplatňovat daňové zvýhodnění na obě děti?

Podle § 35c zákona o daních z příjmů se za vyživovanou osobu nepovažuje dítě druha (družky).

Zaměstnankyně i její druh mohou uplatňovat daňové zvýhodnění každý na své vyživované dítě. Každý může uplatnit své dítě jako v pořadí první dítě (2 x 1267 Kč). Po uzavření sňatku se dítě stane z pohledu zákona o daních z příjmů „dítětem druhého z manželů“ a stane se vyživovanou osobou. Nárok na daňové zvýhodnění na „dítě druhého z manželů“ jako druhé dítě v pořadí je od měsíce, na jehož počátku byly podmínky splněny, tedy od následujícího měsíce po uzavření sňatku.