LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Syn zaměstnankyně odmaturoval v červnu 2019 a hned nastoupil do zaměstnání. V září 2019 se zapsal na vysokou školu. Jak jsme měli u této zaměstnankyně uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě?

Zaměstnankyně má nárok na daňové zvýhodnění za celý rok 2019 (tj. i za měsíce červenec a srpen) v rámci vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (pokud si sama nepodává daňové přiznání). Zaměstnání syna na nárok na daňové zvýhodnění nemá vliv, protože má statut studenta. V průběhu roku ale nebudete daňové zvýhodnění poskytovat za měsíc červenec a srpen, protože nebyl nárok prokázán. Prokázání o pokračování studia na vysoké škole bude doloženo až v září 2019 potvrzením školy na základě zápisu ke studiu.