LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Před osmdesáti lety, 18. 6., vyvrcholily události spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tragicky a fatálně zasáhly členy rodiny Jesenských, která významně ovlivnila dějiny české stomatologie.

Při této příležitosti, v pondělí 13. 6. 2022, se konalo vzpomínkové setkání u pomníku Obětem 2. světové války na terase kostela sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde se v kryptě kostela parašutisté výsadku Anthropoid po atentátu skrývali.

Sešli se tu zástupci Komory a její členové, představitelé Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a České lékařské společnosti JEP, aby vzpomenuli jak na manžele Jiřího a Žofii a Jana a Alžbětu Jesenských, tak na všechny další, kteří byli za svoji statečnost a spolupráci popraveni.

Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedli výsadkáři Operace Anthropoid 27. 5. 1942 v Praze-Libni. Poté se ukrývali v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Dne 18. 6. 1942 byl jejich osud završen. Boj v kostele mezi příslušníky SS a gestapa, kterých bylo okolo osmi set, a sedmi československými parašutisty trval sedm hodin. Všichni parašutisté položili své životy – a s nimi postupně stovky jejich spolupracovníků. Byli mezi nimi také manželé Jiří a Žofie a Jan a Alžběta Jesenští.

Podíl Jesenských na těchto událostech byl nemalý – pomáhali parašutistům už od jejich výsadku po několik měsíců. MUDr. Jiří Jesenský, vedoucí protetické laboratoře pražské stomatologické kliniky, byl ten, kdo k odboji přivedl své příbuzné. Spolu s manželkou Žofií se pak přestěhovali 2. 6. 1942 do domu v Resslově ulici č. 7, aby byli nablízku parašutistům ukrývajícím se v kryptě kostela. Od časných ranních hodin 18. 6. pak ze svého bytu zřejmě sledovali, co se v kostele odehrává... Zatčeni byli 22. 6. Poté dne 24. 6. byl zatčen Jiřího bratr doc. MUDr. Jan Jesenský a o týden později Janova manželka Alžběta. Všichni čtyři byli popraveni 24. 10. 1942 v Mauthausenu ranou do týla.

I když statečně dokázali od zatčení uchránit své rodiče i strýce prof. Jana Jesenského, ztráta celé mladé generace byla pro tuto rodinu fatální. Proto ČSK považuje za čest, že nyní může pečovat o hrob rodiny Jesenských, který by jinak zanikl.

Setkání členů Komory, představitelů Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a České lékařské společnosti JEP dne 13. 6. 2022 u pomníku Obětem 2. světové války na terase kostela sv. Cyrila a Metoděje bylo spojeno také s historickým výkladem přímo v kostele, za který patří naše poděkování pracovnicím Vojenského historického ústavu Ditě Křížové a Raile Šulc Hlavsové. Je obdivuhodné, kolik nových informací týkajících se heydrichiády se v posledních letech podařilo historikům získat. A slyšet vše přímo v místech, kde se parašutisté statečně bránili obrovské přesile, bylo opravdu hodně silným zážitkem.

13. 6. 2022, pomník Obětem 2. světové války na terase kostela sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Kytici jménem všech zubních lékařů položil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. O rodině Jesenských velmi poutavě hovořil doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Z výkladu o průběhu boje parašutistů s Němci a o osudech těch, kteří byli do odbojové akce zapojeni, šel až mráz po zádech.
Květinami jsme vzpomněli na Jesenské také u pamětních desek na domech, kde žili. Jan a Alžběta v ulici Skořepka č. 2 v Praze 1. Jiří a Žofie v Resslově ulici č. 7.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, v jehož kryptě se parašutisté po atentátu na R. Heydricha ukrývali.
Pomník Obětem 2. světové války na terase kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Mezi obětmi heydrichiády jsou vytesána jména Jesenských – Alžběty, Žofie, Jana a Jiřího.
Květinami uctili památku Jesenských rovněž zástupci pražské lékařské fakulty a stomatologické kliniky a ČLS JEP, na snímku je Mgr. Magdalena Česneková a předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.
Z historického výkladu v kostele.
Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., svým výkladem o rodině Jesenských upoutal všechny přítomné.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 128

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: