LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v komorové tradici, kterou je udílení čestného titulu Osobnost české stomatologie, a poděkovat tak žijícím nestorům českého zubního lékařství.

Žádáme vás proto o navrhnutí význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a zubních lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 31. května 2021 na adresu:

Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

e-mail: povolna@dent.cz