LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Díky úspěšné strategii zástupců zubních lékařů v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče na rok 2019 dochází k významnému navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Tento nárůst vysoce přesahuje jednu miliardu korun oproti letošnímu roku.

V prvním pololetí jsme absolvovali několik kol dohodovacího řízení. Je to proces, v němž se zástupci poskytovatelů zdravotní péče domlouvají se zdravotními pojišťovnami na cenách a případných textových korekcích výkonů hrazených z veřejného pojištění, tedy těch změn, které jsou možné bez úpravy zákona. Následnou dohodu posoudí a případně z pohledu veřejného zájmu upraví Ministerstvo zdravotnictví ČR a stvrdí vydáním tzv. úhradové vyhlášky. V případě nedohody účastníků řízení rozhodne MZ o úhradách péče hrazené z pojištění samo. Sdružení Zubohrad, které má v dohodovacím řízení o cenách ve stomatologickém segmentu zdaleka nejsilnější mandát, zastupovali doc. R. Šmucler, dr. R. Houba, dr. J. Černý, dr. T. Vrbková a Mgr. J. Slavík.

Výsledek letošního dohodovacího řízení pro nás dopadl nad očekávání úspěšně. Oproti letošnímu roku narostou v roce 2019 finanční prostředky za stomatologické výkony o více než 10 % a k tomu ještě nejméně o 2 % za protetiku. Takové navýšení nepamatujeme. Konečná částka se nyní nedá jednoznačně určit, bude samozřejmě záviset na frekvenci provedených výkonů, respektive odevzdaných výrobků.

Naším prvotním cílem bylo – kromě textové kultivace ceníku – hlavně narovnání ceny základní výplně stálého zubu (kód 00921) na úroveň cen za výplně u vyjmenovaných skupin pojištěnců (kódy 00918 a 00922), které byly letos navýšeny v souvislosti s omezením amalgámu ze strany EU. Tento náš cíl byl od počátku pojišťovnami akceptován, zdravotní pojišťovny tuto disproporci v úhradách chápaly a v podstatě šlo jen o shodu na nejvyšší možné ceně a o udržení stávajícího frekvenčního omezení výplní. Do kódu 00921 také logicky směřuje největší objem navýšení úhrad.

Nad tuto předběžnou shodu se nám podařilo ještě srovnat další disproporci, a to podhodnocenou úhradu fotokompozit do 18 let (kód 00920) na úroveň ostatních výplní. A v závěru řízení jsme se nad původní plán s pojišťovnami u několika výkonů dohodli i na dalších cenových změnách a úpravách textu, ve svém důsledku směřujících k navýšení jejich frekvencí. To přinese do systému opět o několik desítek milionů korun navíc. Bližší informace o podstatných změnách jsou stručně uvedeny v tabulce I. Tabulka II ukazuje, jaké výplně a z jakého materiálu lze v rámci veřejného zdravotního pojištění zhotovovat v r. 2019 u jednotlivých skupin pacientů či zubů.

Nezávisle na vlastním dohodovacím řízení došlo se zdravotními pojišťovnami ke shodě v otázce navýšení úhrad některých stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tato dohoda samozřejmě ještě musí být potvrzena ministerstvem zdravotnictví. Navýšení bylo limitováno již zmíněným 2% nárůstem finančních prostředků oproti letošnímu roku (tj. nárůst přes 40 milionů Kč). V tabulce III naleznete přehled změněných úhrad.

Po letošním úspěchu pochopitelně nehodláme usnout na vavřínech, na kultivaci ceníku výkonů a především úhrad nás čeká množství práce. Již nyní máme připravený další soubor cenových a textových úprav výkonů, včetně několika zásadních systémových změn. V oblasti stomatologických výrobků jsme spolu s Českou protetickou společností připravili komplexní změnu přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pokud ji parlament schválí, měla by tato novela vstoupit v platnost v roce 2020. Ale o tom všem blíže až v příštím roce...

Tabulka I: Hlavní změny ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 (zpracováno podle vyhlášky č. 201/2018 Sb.). Poznámka: V přehledu jsou uvedeny jen změněné části textů bez drobných formálních změn jako např. nahrazení slova pacient slovem pojištěnec apod.
Tabulka II: Výplně hrazené z veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 (zpracováno podle vyhlášky č. 201/2018 Sb.). Upozornění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která může některé položky uvedené v tabulce II změnit. Předpokládá se, že novela bude schválena do konce r. 2018. O případných změnách vás budeme informovat.
Tabulka III: Přehled zvýšených úhrad stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění v roce 2019. Upozornění: Úprava cen musí být ještě potvrzena Ministerstvem zdravotnictví ČR.