LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK vítá pomoc zahraničních zubních lékařů, kteří toto povolání vykonávají v zákonném rámci, dobře a na požadované úrovni, ale nepřipustí, aby se o naše pacienty starali lidé, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady, a nebude přijímat do svých řad stomatology ze zemí mimo EU, dokud nedokončí úspěšně aprobační řízení.

V této souvislosti ČSK velmi negativně hodnotí projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, týkající se ukrajinských uchazečů o zaměstnání, kteří by měli na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Projekt si klade za cíl obejít aprobační řízení a „dodat“ zaměstnavatelům, často nelékařům, prakticky kohokoli, aby bez zkoušek pracoval. Nebude procházet aprobací, připravovat se na samostatnou práci v ČR, vlastně bude jakýmsi „otrokem“. To se nelíbí ani poctivým a kvalitním lékařům z Ukrajiny. Tento projekt považuje ČSK společně s Českou lékařskou komorou a Českou lékárnickou komorou za obcházení zákona a smutné je, že by se tak mělo dít se souhlasem Vlády ČR. Komory společným dopisem vyzývají MZ ČR, aby projekt „Ukrajina“, v části týkající se zdravotnických pracovníků, okamžitě pozastavilo a zabránilo tak možnému ohrožování zdraví pacientů při ošetřování lékaři bez prokázané odborné kvalifikace. Společný dopis Komor ministru zdravotnictví najdete na www.dent.cz (Aktuality).