LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Zvýšili nám poplatky na 25 000 Kč! Pravili ti, kteří příliš neholdují setkání oblastních stomatologických komor, a tak se nedověděli z první ruky, o co jde. Budeme trestáni finančně za neúčast na sněmech OSK! Pravili ti malinko více informovaní. Jaká hrůza!

V tomto čísle LKS je na stránkách S120 –S121 podrobné vysvětlení celé reformy komorových řádů, kterou jsme připravovali rok. Projednávala se na sněmech OSK a velkou většinou ji schválili „sněmovníci“ z celé republiky. Trošku si vezmu po intu celého článku a rovnou řeknu, že pro lékaře, který plní svoji informační povinnost vůči Komoře a včas hradí své poplatky, se vůbec nic nemění, což je vidět v grafice na titulní stránce. Výše jeho výdajů na členství v ČSK zůstane na korunu stejná. Tedy po odečtení inflace se vlastně rok od roku snižuje. My však potřebujeme, abychom ve svých řadách v oblastních stomatologických komorách neměli kolegy, kteří neplatí, což velmi zatěžuje administrativu, ale hlavně takové, kteří tam již fakticky vůbec nejsou. Svojí formální příslušností k dané OSK činí usnášeníschopnost jednání problematickou až nemožnou.

Jsme velmi hrdi na míru demokracie v ČSK. Ta stojí a padá s tím, aby o klíčových věcech rozhodovala většina všech členů, nemluvě o tom, že to vyžaduje zákon. Pevně věřím, že všichni budou platit své příspěvky včas, takže Komora ve výsledku nezíská ani jednu korunu navíc oproti dnešku. A naše organizace bude nadále plně demokratická, neboť o všem bude rozhodovat každý jeden stomatolog svým hlasem na svém usnášeníschopném sněmu.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): 179

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: