LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveme vás na výjimečnou interdisciplinární odbornou událost, která nás v roce 2023 čeká a která se již dlouho nebude opakovat. Zapište si prosím termín 5. – 6. 10. 2023, kdy se v Cubex Centru v Praze bude konat už XXIII. kongres České ortodontické společnosti (ČOS).

Hlavní část kongresu ČOS bude tvořit kurz, který povedou společně ortodontista Dr. Vincent Kokich Jr., protetik Dr. Greggory Kinzer a parodontolog-implantolog Dr. Jim Janakievski. Zároveň to bude poprvé, kdy tento „dream team“ bude mít v  Evropě kurz v délce 1,5 dne, a díky tomu obsáhne interdisciplinární spolupráci v celé šíři.

Kromě amerického hvězdného tria se můžeme těšit na nejvýznamnější interdisciplinární týmy z České republiky. Své pojetí interdisciplinární spolupráce předvede tým STOMMA ve složení ortodontista dr. Ivo Marek, chirurg dr. Michal Novosad, protetik dr. Jan Stibal, tým kliniky SORRISO ve složení ortodontista dr. Vladimír Filipi a dr. Ladislav Gregor, dále pak vynikající specialisté z pražských pracovišť: dr. Martin Tomeček, dr. Jan Streblov (ve spolupráci s Ivo Markem) z 3DK, s. r. o., a chirurg dr. Jiří Krug a protetička dr. Alena Krugová (Nové zuby, centrum zubní implantologie).

Vzhledem k tématu kongresu je logické, že se bude tato významná akce konat v úzké spolupráci s Českou akademií dentální estetiky (ČADE). Kongres bude mít tradičně i svoji společenskou část.

Pro informace a předregistraci na kongres můžete navštívit stránky kongresu www.kongrescos2023.cz.

Rozhovor s prezidentem kongresu ČOS dr. Ivo Markem

Je pravda, že tato odborná akce je váš poslední kongres z pozice organizátora?

Ano, je to pravda, a proto jsem se chtěl rozloučit akcí opravdu velkou a významnou. Americký „dream team“ je z mého pohledu ta nejlepší volba. V roce 2000 jsem jako naprosté ortodontické mládě pomáhal profesoru Kamínkovi a ostatním Olomoučákům z fakulty připravit I. kongres ČOS, jehož hlavními hosty a přednášejícími byli prof. Juri Kurol ze Švédska a prof. Camilla Tulloch z USA. Akce byla velmi úspěšná, a proto následovaly další. Vznikla tak tradice každoročního kongresu ČOS, velké odborné události spojující výbornou úroveň vědeckého programu se skvělou společenskou atmosférou. Mnoho z těchto kongresů jsem pomáhal organizovat jak v roli vědeckého sekretáře, viceprezidenta či prezidenta. Od té doby uplynulo již více než dvacet let intenzivní práce pro ČOS a myslím si, že nastal čas, aby štafetu převzali mladší kolegové, kteří jsou plni energie, odhodlání, ale zároveň i zdravé drzosti.

Proč je americké trio Kokich-Kinzer-Janakievski podle vás nejlepší?

Protože přebrali štafetu po nejlepších, po nejslavnějším interdisciplinárním týmu, který vedl prof. Kokich sr. a dál jejich práci rozvíjeli. Byli jejich žáci a převzali také jejich praxe. Ortodontista Vincent O. Kokich převzal praxi po svém otci, který byl můj dlouholetý přítel, a hodně mi pomohl s vědeckými pracemi. Protetik Greggory A. Kinzer je následovník slavného profesora Franka Speara, který určoval několik desítek let trend protetiky v Americe, a Gregg momentálně pokračuje v jeho vzdělávací činnosti, neboť je koordinátorem školicího centra Spear education a převzal i jeho privátní praxi. Dr. Jim Janakievski zase pokračuje v praxi Dr. Matthewa, dvorního implantologa profesora Kokiche a Speara, a patří mezi přední americké parodontology a implantology – a je to vůbec první Američan, který provedl autotransplantaci premoláru do místa středního řezáku.

Jak se vám podařilo tento výjimečný tým dostat do České republiky?

V roce 2016 jsem s několika kolegy z ČR navštívil v Mnichově sympozium „America meets Europe“, což byla nejvýznamnější akce na téma interdisciplinární spolupráce ve stomatologii, jaká se za poslední roky v Evropě konala. USA zastupovalo právě zmíněné trio. Tento „Young dream team“ všechny naprosto uchvátil svými přednáškami založenými na skvělé didaktice, systematičnosti a vynikajících výsledcích a doufal jsem, že jednou navštíví i Českou republiku. To se nám díky osobní vazbě k Dr. Kokichovi a jeho otci podařilo.

Co na kongresu ČOS ve svém téměř dvoudenním vystoupení předvedou?

Ukážou nám to, co se snažíme mnoho let propagovat, tedy interdisciplinární spolupráci ve stomatologii. Je to nejen o tom, jak propojit tři obory, tj. implantologii, protetiku a ortodoncii, ale hlavně o tom, jak uvažovat nad každým pacientem, když začínáme léčebný plán. Jestli některý z těch oborů přizvat do celého léčebného procesu, jak ho použít, jak koordinovat stanovení léčebného plánu a jak koordinovat samotnou léčbu. Určit, kdo je v daném týmu ten důležitější, kdo bude koordinátorem, organizátorem a tmelem.

Na ortodontickém kongresu se nabízí, že přednáška bude zaměřená nejvíce ortodonticky. Bude to tak?

Ne, nebude tomu tak – a ani nemůže. Dr. Jim Janakievski mne upozornil, že některé části přednášky budou více proteticko-parodontologické anebo proteticko-implantologické, takže praktičtí stomatologové si přijdou na své. Předpokládáme, že budou demonstrovány případy celkové rekonstrukce chrupu, takže denní chleba každého stomatologa a dnes i ortodontisty. Tyto situace budou řešeny z pohledu několika stomatologických disciplín.

Kongres ČOS je tedy otevřený opravdu pro všechny?

Ano, pro všechny stomatologické obory a všechny praktické zubní lékaře. Přednáška amerického tria bude také o tom, kdy ortodoncie má a kdy nemá význam. Naše přednášky možná někdy vyvolávají dojem, že bez ortodoncie nelze dosáhnout, v případě malpozice zubů, ideálního výsledku. Nicméně vše musí být bráno i z pohledu časových a finančních možností pacienta. Tento kurz by tak měl ukázat i to, že se ortodoncie dá někdy obejít bez kompromisního výsledku.

Americké trio doplní čtyři významné interdisciplinární týmy z České republiky...

Čtyři české týmy jsou vybrány na základě toho, že se dlouhodobě zajímají o interdisciplinární spolupráci, i když každý tým je trochu jiný. Například náš tým STOMMA tvoří tři specialisté – ortodontista, protetik a chirurg, kteří jsou ale schopni za roky společné práce zhodnotit možnosti svých specializací. A pak tam budou týmy, které jsou složeny ze špičkových českých stomatologů – desetibojařů, jako je Martin Tomeček, Jan Streblov (3DK) či Ladislav Gregor (SORRISO), kteří dělají vše a díky tomu jsou schopni o pacientovi komplexně uvažovat. K sobě budou mít své ortodontisty (tým STOMMA, resp. Vladimír Filipi ze SORRISO), kteří je budou doplňovat. Last but not least je tým manželů Krugových (Nové zuby), kteří budou prezentovat případ, kde ortodoncie nebyla cestou a finální řešení bylo čistě implantologicko-protetické. Bude tak vidět rozdíl v chápání a spolupráci, a účastníci kongresu uvidí rozdíl v léčebné rozvaze, kterou dělá specialista oproti stomatologovi zvládajícímu všechny obory dohromady. Americký tým je složen z jednotlivých specialistů, bude to tedy velmi zajímavé srovnání, které také ukáže, jak jsme na tom v porovnání se světem.

Proč jste pro místo konání kongresu zvolili Cubex Centrum Praha?

Je to sál, který je momentálně v Praze nejvhodnější pro větší odborné akce, má ve vybavení velkou LED obrazovku, která zajistí opravdu špičkovou prezentaci. A také je zde velkorysý prostor, do kterého se vejde větší množství firem, a umožní jim tak důstojnou prezentaci.

Závěrem bych chtěl podotknout, že dostat sem všechny tři americké přednášející dohromady bylo nesmírně složité a finančně nákladné a bez osobních vazeb by to ani nebylo možné. Bude to akce, která se na téma interdisciplinární spolupráce nikdy v ČR nekonala, ani nikde v Evropě nebyla v takovém rozsahu, a mnoho let už také u nás nebude. Proto si ji nenechte ujít.

ortodontista Dr. Vincent Kokich Jr.
protetik Dr. Greggory Kinzer
parodontolog-implantolog Dr. Jim Janakievski
MUDr. Ivo Marek, Ph.D., prezident XXIII. kongresu České ortodontické společnosti.
XXIII. kongres České ortodontické společnosti se bude konat ve dnech 5. – 6. 10. 2023 v Cubex Centrum v Praze (ilustrační archivní fotografie).

18. 3. 2023

LKS 03/2023

LKS. 2023; 33(3): S40 – S41

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČOS

Rubrika:

Téma: