LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Monografie, která nese podtitul „Komunikace a narativní terapie s nevyléčitelně nemocnými pacienty a jejich blízkými“, se věnuje dobré klinické praxi ve vzájemné komunikaci mezi lékařem, resp. zdravotníkem, pacientem a jeho blízkými.

Zaměřuje se na různá specifická prostředí, kde se lékař s paliativní péčí setká – přes kliniku, okresní nemocnici až k hospici nebo domovu pro seniory. Čtenář se seznámí se sdělováním špatných zpráv v jednotlivých lékařských oborech, sdílením, osobními postoji i obranou v komunikaci, dozví se, jak pracovat s emocemi. Zařazeny jsou i kapitoly věnované neonatologii a péči o nevyléčitelně nemocné děti, doprovázení a péči o pozůstalé.

20. 3. 2021

LKS 03/2021

Print: LKS. 2021; 31(3): 70

Autor:

Rubrika:

Téma: