LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jde o velmi zajímavou knížku z oblasti psychologie, která po dlouhých měsících covidového lockdownu, kdy se lidé potýkali s odloučením a samotou, depresemi, frustracemi, apatií či naopak agresivitou, získává i nové dimenze.

Téma „Mluv se mnou“ se dostává v této knize do nových souvislostí. Zabývá se otázkou, k jakým koncům může vést nedostatek komunikace mezi lidmi. Jde zde o konce, které mají charakter promyšlené vraždy či zabití v afektu. Jsou to osudy, které, podobně jako vážná nemoc, zasahují zásadním a nevratným způsobem do života obětí, pachatelů i jejich rodin. Příběhy, které jsou volně převyprávěny na základě vzpomínek PhDr. Stanislava Hájka, forenzního psychologa, vycházejí z jeho osobní zkušenosti a jsou doplněny jeho odborným komentářem a výkladem. Knížka se tak stává materiálem, který může být užitečný pro odborníky, ale i čtením pro laickou veřejnost, čtením, ze kterého jde místy mráz po zádech. Nejsou to příběhy z podsvětí, ze světa zločinu. Jsou to příběhy vyvěrající z životů obyčejných bezúhonných lidí.

17. 7. 2021

LKS 07-08/2021

Print: LKS. 2021; 31(7–8): 154

Autor:

Rubrika:

Téma: