LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v České republice vykonávat povolání zubního lékaře. Nikde jinde se veřejnost nemůže přesvědčit o tom, zda konkrétní člověk je skutečně zubním lékařem. Je proto nutné, aby údaje, které o zubních lékařích Komora má, byly úplné a aktuální.

Co je informační povinnost

Členové Komory mají vůči Komoře informační povinnost. Znamená to, že by měli všechny údaje, které se týkají výkonu povolání, i jejich změny hlásit Komoře. Většinou se to daří, ale řada zubních lékařů v návalu práce a administrativních povinností zapomene a někteří svoji informační povinnost prostě ignorují.

Pravidelné a jednoduché hlášení

Proto od roku 2020 fungují nová pravidla, která mají zajistit, aby nikdo nezapomněl dát Komoře vědět, že se něco změnilo. Především stále platí povinnost hlásit všechny změny do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo. Kancelář Komory v podstatě nepřetržitě pracuje na tom, aby tato oznámení byla pro zubní lékaře co nejjednodušší. Postupně zavádí elektronické formuláře, které pomáhají při vyplňování potřebných údajů. Kdo nechce nebo nemůže s Komorou komunikovat přes webový prohlížeč, má samozřejmě vždy možnost napsat e-mail, zavolat nebo poslat dopis. Referentky oddělení Administrativy správních činností (ASČ) jsou členům Komory k dispozici každý den v pracovní době.

Kromě toho platí, že nejpozději do 31. října každého roku musí každý člen Komory ve své členské kartě potvrdit, že obsahuje aktuální údaje, případně opravit ty, které se změnily. Říká se tomu „výroční informační povinnost“ a jde to snadno: Kancelář Komory pošle e-mail s odkazem, na kterém se zobrazí údaje, které Komora o členu Komory vede, a člen buď klikne na potvrzení, že údaje odpovídají, nebo rovnou oznámí změny. Celá akce nezabere ani 5 minut. Kdo nepoužívá e-mail nebo internet, může zavolat své referentce ASČ.

Toto jednoduché a současně pravidelné hlášení zajistí, že v seznamu členů Komory budou skutečně aktuální údaje, a seznam tak bude moci plnit svoji zákonnou funkci vůči veřejnosti i státu.