LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Klikací povinnost neboli výroční kontrolní a oznamovací povinnost člena již určitě není pro členy ČSK neznámým pojmem. Jejímu vysvětlování a připomínání se za poslední dva roky věnovalo spoustu času a prostoru nejen v časopisu LKS, ale i na webu ČSK a v e-mailovém newsletteru ČSK.

Klikací povinnost upravuje § 53 odst. 3 organizačního řádu. Spočívá v tom, že každý člen je povinen minimálně jednou za každý kalendářní rok (nejpozději do 31. října) ve své členské kartě zkontrolovat a potvrdit, že údaje, které o něm Komora vede, jsou aktuální a případně opravit ty, které se změnily.

Předejděte nepříjemným důsledkům

Nesplnění klikací povinnosti s sebou nese nepříjemné důsledky, kterým bychom rádi tímto textem předešli.

Členové, kteří klikací povinnost za rok 2021 dosud neprovedli (tj. nepotvrdili správnost svých členských údajů do 31. 10. 2021), by tak měli učinit co nejdříve.

Během února 2022 z Kanceláře ČSK obdrží adresnou výzvu se stanovením tzv. náhradní lhůty na splnění v délce 30 dní. Pokud promeškají i tuto náhradní lhůtu a klikací povinnost neprovedou, zanikne jejich členství v jejich domovské oblastní komoře.

V praxi to znamená, že nebudou moci dále vykonávat své povolání na území této oblasti a také, že se na ně přestane vztahovat základní úleva na roční členské příspěvky v dané oblasti. Členské příspěvky pro ně tak budou platit v základní výši 25 000 Kč/rok.

Jak postupovat

Klikací povinnost se provede po přihlášení do osobního profilu člena na webových stránkách ČSK (www.dent.cz). V záložce „Můj profil“ – Informace a také „Můj profil – Pracoviště zkontrolujete aktuálnost všech údajů. V záložce „Můj profil“ – Informace“ kliknete v horní liště na položku „Aktualizovat“. Tím je klikací povinnost splněna.

To, že byla tato povinnost správně provedena, si ověříte tak, že v políčku s názvem „Datum posledního potvrzení správnosti členských údajů provedené členem“ bude uvedeno aktuální datum. Pokud všechny kontrolované údaje byly v pořádku, nemusíte dělat nic dalšího. V případě, že některé údaje již neplatí, je třeba je změnit.

Pokud byste potřebovali s provedením klikací povinnosti pomoci nebo poradit, můžete se s plnou důvěrou obrátit na vaši referentku Administrativy správních činností – ASČ (viz kontakty).

Referentka je připravena vám pomoci a poradit i se všemi dalšími žádostmi a dotazy týkajícími se členství, ohlašování změn, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků a vystavování různých potvrzení (např. o členství a bezúhonnosti, potvrzení preskripce apod.). Všechny uvedené změny můžete rovněž provést také sami podáním elektronické žádosti v členské sekci webu ČSK www.dent.cz.

Podrobný návod včetně obrázků ke „klikací povinnosti“ vyšel v LKS č. 9/2020. Najdete ho také na www.lks-casopis.cz (Archiv/LKS 09/2020).

V tabulce uvádíme přehled splněné klikací povinnosti členů jednotlivých OSK za rok 2021.

Referentky ASČ

Dana Fučíková

Pacovská 869/31, 140 00  Praha 4

tel.: 725 016 623

e-mail: fucikova@dent.cz

Pro OSK Jičín, Liberec, Náchod, Poděbrady, Praha 2, Praha 4, Trutnov.

 

Nikola Hrbatová

Na Hradbách 18, 702 00  Ostrava

tel.: 777 284 899

e-mail: hrbatova@dent.cz

Pro OSK Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín.

 

Dagmar Johnová

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

tel.: 234 709 641, 725 024 407

e-mail: johnova@dent.cz

Pro OSK Benešov, Beroun, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno – Rakovník, Pelhřimov, Písek, Příbram, Tábor, Žďár nad Sázavou.

 

Bc. Gabriela Kolínová

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

tel.: 234 709 622

e-mail: kolinova@dent.cz

Pro OSK Praha 1, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha západ-východ.

 

Milena Konečná

Křenová 35, 602 00  Brno

tel.: 727 801 009

e-mail: konecna@dent.cz

Pro OSK Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč, Vyškov, Znojmo.

 

Květoslava Skalová

Denisovo nábř. 2568/6, 301 00  Plzeň

tel.: 702 166 910

e-mail: skalova@dent.cz

Pro OSK Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Karlovarského kraje, Klatovy, Litoměřice, Most, Plzeň, Ústí nad Labem.

 

Mgr. Věra Vaculíková

Kollárovo náměstí 698/7, 779 00  Olomouc

tel.: 723 417 562

e-mail: vaculikova@dent.cz

Pro OSK Hradec Králové, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Pardubice – Chrudim, Prostějov, Rychnov nad Kněžnou, Šumperk – Jeseník.