LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK uzavřela s Institutem medicínské ekonomiky novou spolupráci, která bude spočívat ve vedení ekonomické poradny pro členy ČSK a průběžného vydávání ekonomických článků do měsíčníku LKS. Rádi bychom přinesli nová a atraktivní témata, která by měl každý lékař znát, nebo mu pomůžou při jeho nelehkém břemeni provozovat vlastní ordinaci. Upozorníme na nejčastější rizika a chyby ze stran ordinací vedoucí k pokutám od cenových kontrol (finančních úřadů) a nabídneme konkrétní praktická řešení. Vysvětlíme rozdíl mezi ordinací, která má hodnotu a půjde prodat výrazně lépe nežli běžná ordinace, o kterou je na trhu nízký zájem a v nabídce je jich mnoho.

Na úvod však dovolte navázat vyšší makroekonomický pohled na aktuální dění v ekonomice. Dle prognózy České národní banky by se mohla dostat meziroční inflace za příští rok až k 7 %, za rok 2021 již na podzim překročila 4 %. Jinými slovy se výrazně zdražuje a začíná se projevovat nejen výpadek ekonomiky během epidemie covidu, přetrhání globálních dodavatelsko-odběratelských řetězců, ale i nárůst cen energií a další faktory zvedající cenovou hladinu. Naše ekonomika, zřejmě poprvé od pádu Sovětského svazu, dokázala naplno využít veškerou pracovní sílu dostupnou na trhu práce, a proto se rapidně zvedaly i mzdy.

Vy z vás, kteří máte vlastní ordinace a jste tedy podnikatelé, se můžete proti inflaci poměrně jednoduše bránit, a to adekvátním zdražením cen. Zdražení, resp. uplatňované ceny, byste však měli mít vždy podloženy aktuální kalkulací, která zjistí aktuální náklady a přidá nastavený zisk, který by měl být tzv. přiměřený.

Co se cenové legislativy týče, Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nový cenový předpis na rok 2022 č. 1/2022/CAU ze dne 27. 10. 2021, jímž se na kalendářní rok 2022 mj. regulují zdravotní služby v režimu tzv. věcného usměrnění, které se týká drtivé většiny zubních lékařů, resp. těch, kteří vybírají peníze od pacientů samoplátců. Cenová regulace se týká ordinací i bez ohledu na to, zda má smlouvu se zdravotní pojišťovnou či nikoliv.

V rámci článků bychom se rádi zaměřili na následující témata:

 • Novinky legislativy cenové regulace pro rok 2022
 • Jak správně jít na kalkulace, aby opravdu ochránily před cenovou kontrolou
 • Minutová kalkulace
 • Neoprávněné (neuznatelné) náklady
 • Cenové kalkulace
 • Správné nastavení ceny
 • Průběžné dodržování pravidel cenové regulace (aneb udělat kalkulace jednou za rok nestačí)
 • Přiměřený zisk a jeho nastavení
 • Průběh cenové kontroly
 • Časté důvody pro pokuty od cenových kontrol
 • Účetnictví – k čemu je, kdo je za něj zodpovědný
 • Jak správně řídit ordinaci jako firmu (ekonomický pohled)
 • Jak budovat ordinaci, aby měla hodnotu

Témata jsou zajímavá, ale i velmi důležitá. Doporučujeme tedy průběžně sledovat ekonomické články v rámci časopisu LKS.

Rozumíme, že vaším posláním je léčení pacientů a nikoliv ekonomika, a proto budeme tato ekonomická témata komunikovat velmi stručnou a srozumitelnou formou.

Dále jsme pro vás připravili novou poradnu pro vaše ad hoc dotazy. Vkládat je můžete dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“

https://www.facebook.com/groups/300333585299995

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete vložit svůj dotaz prostřednictvím formuláře na webu: www.imek.cz/kontakt

Děkujeme a budeme se těšit na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.

https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/ekonomicka-stranka/