LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. ledna 2022 vstoupí v účinnost nová právní úprava stomatologických výrobků hrazených plně či částečně ze zdravotního pojištění.

Parlament po 24 letech, během kterých platila prakticky beze změn příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravující stomatologické a ortodontické výrobky, přijal zcela novou úpravu.

Technicky se jedná o kompletně nový text přílohy č. 4 zákona, který najdete ve Zvláštní příloze LKS č. 10/2021. Novela přináší kromě nového legislativně-technického pojetí úpravy také řadu zcela zásadních věcných změn týkajících se jak toho, které výrobky jsou hrazeny, tak i rozsahu a dalších podmínek úhrady. Cílem úvodního komentáře k textu přílohy č. 4 zákona, je představit zubním lékařům jak nový koncept právní úpravy, tak i hlavní věcné změny.

Od 1. ledna 2022 vstoupí v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která přinese mimo jiné zásadní změny také v úhradách ortodontických výkonů. Legislativně-technicky se jedná o vložení části nového textu do přílohy č. 1 zákona. Příslušný výňatek najdete ve Zvláštní příloze LKS č. 10/2021. Je třeba upozornit, že jde o text zákona, který obsahuje obecný popis dotčených ortodontických výkonů a podmínek jejich úhrady.

Nejedná se však o text úhradové vyhlášky, který bývá mnohem podrobnější a který obsahuje kromě příslušných kódů a výše úhrad také řadu dalších regulačních omezení. Úhradová vyhláška pro rok 2022 nebyla ke dni vydání tohoto komentáře publikována. K textu zákona a k tomuto komentáři je proto třeba přistupovat jako k první obecné informaci o základních novinkách týkajících se ortodontických výkonů.

Na konkrétní pravidla vykazování, výši úhrad a případná regulační omezení je třeba počkat do vydání úhradové vyhlášky.