LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní rok je od prvního dne opět plný komorových novinek. Patří k nim také nová stálá expozice v Apolence, která na rozdíl od těch zásadních a veřejně hodně sledovaných změn vznikala docela tiše a nenápadně. O to víc mnohé překvapilo, jak se to uvnitř Apolenky – Domu českých zubních lékařů proměnilo.

Co by to bylo za výstavu bez vernisáže! Ta naše byla vskutku „komorní“ za účasti členů představenstva a revizní komise a zaměstnanců Kanceláře ČSK. Apolenka tak už 17. ledna dostala symbolický dárek k únorovému svátku patronky zubních lékařů sv. Apolonie.

Jak už jste si mohli přečíst na titulní stránce tohoto LKS a v úvodníku prezidenta ČSK, stálá výstava ukazuje, že naše současná Komora „nespadla z ničeho nic jen tak z nebe“, ale že snahy o samosprávu lékařů sahají až do doby před půl tisíciletím. Největší prostor ale výstava pochopitelně věnuje České stomatologické komoře, ve zkratce mapuje její historii od roku 1991 a dokumentuje hlavní události, činnosti a poslání v kontextu s vývojem oboru zubního lékařství. Tedy, jak už je napsáno v úvodníku: Setkání s kolegy, historií a oborem.

Na realizaci výstavy se podílely ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, tisková tajemnice Mgr. Zina Sladkovská, vedoucí edičního oddělení PhDr. Iva Žáková a grafička Naďa Albertová. Pro jednotlivé postery a plátna byly z valné části použity fotografie z komorového archivu, který po léta naplňují zejména PhDr. Ladislav Šolc, Martin Salajka a další.

Výstavu si se zájmem prohlédli i členové redakční rady časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, kteří se v Apolence sešli 24. ledna. Fotografie je z malé učebny v přízemí, kde jednotlivé postery připomínají preventivní akce a projekty Komory – od Týdnů prevence (1992) až po současné dětské zubní průkazy a Dny české stomatologie.
Ve vstupní hale tato velká plátna na jedné straně ukazují historii (viz ukázka na titulní straně LKS) a na druhé straně současnost oboru.
Schodiště od přízemí až do třetího patra lemují postery věnované orgánům ČSK – představenstvu, revizní komisi a čestné radě. Připomínají všechny jejich členy, kteří v nich pracovali ve funkčních obdobích od roku 1991.
V jednotlivých patrech před vchodem do kanceláří pak výzdoba napovídá, jaké oddělení v tomto patře sídlí – v prvním patře tedy ediční oddělení.
V zasedací místnosti ve 3. patře, kde se odehrávají pracovní schůzky a kam zavítá na důležitá jednání nejvíce hostů, Komora hrdě představuje ty významné kolegy, kterým udělila čestný titul Osobnost české stomatologie.
Pro velkou učebnu ve čtvrtém patře bylo logicky zvoleno téma celoživotního vzdělávání zubních lékařů a dentálního týmu, mezinárodních kongresů ČSK, odborných společností a mezinárodní spolupráce (snímek je z lednového zasedání redakční rady časopisu ČSPZL).

15. 2. 2020

LKS 02/2020

Print: LKS. 2020; 30(2): 24 – 25

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: