LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Plný název dokumentu: Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů.

https://www.dent.cz/dokumenty/osp-1-2018-k-vybaveni-zdravotnickych-zarizeni-poskytovatelu-ambulantnich-zdravotnickych-sluzeb-zubnich-lekaru-pro-reseni-neodkladnych-stavu/

 

Odborná stanoviska představenstva Komory najdete na: www.dent.cz (O nás / Stavovské předpisy).