LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rada evropských zubních lékařů – CED, neboli zástupce stomatologů před Evropskou unií, se na svém zasedání v Bruselu dne 16. 11. 2018 zásadně vymezila proti korporátní stomatologii. Klíčovou novinkou je také schválení návrhu změny pregraduálního studia stomatologie.

Rada evropských zubních lékařů – CED 16. 11. 2018, Brusel.

CED a celá Evropská unie začíná přemýšlet o efektivnější regulaci podnikání v oblasti stomatologie. Z několika států přicházejí doslova dramatické zprávy o tom, jak došlo ke krachu velkých stomatologických společností a řada pacientů nejenom že zůstala bez lékaře, ale zejména výsledky ošetření jejich chrupu byly velmi žalostné. Dnes nemají nikoho, kdo by jim pomohl, kdo by je odškodnil a ani nikoho, kdo by nesl osobní odpovědnost za to, co se jim přihodilo.

V minulých letech se v mnoha zemích dostala do oboru řada firem – často s formálními odbornými zástupci a nulovou zkušeností z medicíny. Pacienti nezřídka vyslechli lákavé sliby v reklamních kampaních a pak byli překvapováni tím, že potkávali u stomatologického křesla střídající se lékaře – a ne vždy s dostatečným vzděláním a jazykovým vybavením.

Když tohle všechno čtete, jistě si nemůžete nevzpomenout na situaci v České republice. A tak asi nikoho nepřekvapí, že obrat od trpění k regulaci korporátní stomatologie si získal stoprocentní podporu u všech zemí.

Kromě věcí, které jsou již dlouho v běhu, jako třeba postupná eliminace využívání amalgámu, bylo klíčovou novinkou schválení návrhu změny pregraduálního studia stomatologie, které se velmi podobá kurikulu, jež tradičně měly české vysoké školy. Opravdu nebudeme mít problém, jako jinde, se zavedením biologie nebo třeba základů interní medicíny. To vše jsme učili už dávno a je vidět, že celá Evropa došla k závěru, že v dnešní době je třeba, aby zubní lékaři byli kvalitně medicínsky vzděláni vzhledem k prodlužujícímu se věku i tomu, že přežívají dlouhodobě i pacienti s řadou těžkých onemocnění. Jestliže absolvent v praxi poměrně rychle dožene například počet extrahovaných zubů, již nikdy v životě nebude mít šanci získat komplexní přehled o celé medicíně. Tu a tam může získat nějakou informaci, ale pevné základy z alma mater jsou nevyhnutelné. Tedy koncepce praktického zubního lékařství jako studia opravdu koncentrujícího se na praktické dovednosti a řekněme úzce stomatologické teoretické znalosti se ukázala jako slepou cestou a celá stomatologie dnes vyráží podle hesla „zpátky do budoucnosti“ k širšímu medicínskému rozhledu a teprve následné specializaci, spíše dnes superspecializaci.

Na jednání CED byl zvolen staronový prezident a ředitelé. Nedošlo k zásadním obměnám, a tak práce CED bude pokračovat v nastoupeném směru, který zjevně vede k vyšší bezpečnosti, zejména pro pacienty.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): S197

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: