LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nová Příloha č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve které jsou uvedeny stomatologické výrobky hrazené ze zdravotního pojištění a rozsah a podmínky jejich úhrady.

Základní informace o změnách, které nová Příloha č. 4 přinese, byly zveřejněny ve vkládané zvláštní příloze časopisu LKS č. 10/2021.

Příloha č. 4 zákona nově neuvádí konkrétní kódy jednotlivých výrobků, ale pouze jejich skupiny. Aby bylo možné v praxi objednávat a prodávat konkrétní výrobky, vznikl nový podrobný číselník STOMAV, který obsahuje nejpoužívanější varianty stomatologických výrobků. Číselník je společný pro zubní ordinace i zubní laboratoře a byl vytvořen ve snaze poskytnout zubním lékařům a stomatologickým laboratořím jednotnou praktickou pomůcku pro jejich práci.

Číselník STOMAV ve formátu pdf spolu s informacemi o jeho používání je od 2. 12. 2021 zveřejněn na webových stránkách Komory www.dent.cz v sekci Pro členy/Aktuality/Číselník stomatologických výrobků STOMAV 2022.

Kromě číselníku STOMAV je na stejném místě zveřejněn i přehled o propojení tohoto číselníku STOMAV s novým číselníkem pro vykazování stomatologických výrobků zdravotním pojišťovnám STOMAG, který vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Najdete zde i odkazy pro stažení obou materiálů.

Doporučujeme vám, abyste se s oběma materiály co nejdříve seznámili a využili je pro kalkulaci cen a přípravu na nový způsob úhrad a vykazování stomatologických výrobků.

ČSK spolupracuje s dodavateli vašich ordinačních programů a poskytla jim veškeré dostupné potřebné informace, aby mohli včas upravit ordinační software pro nové číselníky. O konkrétních změnách jednotlivých programů, způsobu přechodu na novou verzi a dalších podrobnostech používání vás budou informovat jednotliví dodavatelé samostatně.

 

Vážení kolegové,

v souvislosti s novelizací zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dostáváte do rukou číselník STOMAV propojený s číselníkem zdravotních pojišťoven STOMAG. Jedná se o produkt vytvořený ČSK. Bez ohledu na výši úhrad jde o rekodifikaci protetické stomatologie, která postupně posune tento obor ke kvalitnějším a pestřejším výrobkům.

Upřímné poděkování za zpracování číselníku patří celému velkému týmu pod vedením hlavního autora MUDr. Jana Černého, spolupracující Komoře zubních techniků, zdravotním pojišťovnám, firmám pracujícím na softwaru.

Ať se eventuální chyby rychle vyladí a vše vám slouží ke spokojenosti!