LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Na sněmu České lékárnické komory, který se konal 2. 11. 2019, byl zvolen novým prezidentem lékárníků Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. (na fotografii). ČSK mu upřímně gratuluje a poděkování patří také exprezidentovi PharmDr. Lubomíru Chudobovi za skvělou spolupráci. Jako host se sněmu zúčastnil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „S kolegy a ministrem zdravotnictví, vedením SÚKLu i pojišťoven jsme probrali vizi zdravotnictví. Musíme vybudovat moderní zdravotnictví pro 21. století a zvyšovat kvalitu. Komory musejí převzít zodpovědnost za péči o 10,6 milionu lidí a spolu s pojišťovnami tu postavit, co v Německu už dávno funguje.“

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 240

Autoři:

Fotografie

  • Archiv ČLnK

Rubrika:

Téma: