LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již podeváté nabídla Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygientisky v Praze vzdělávací akci, nesoucí ve svém názvu jméno zakladatele naší moderní parodontologie prof. MUDr. Miroslava Škacha, DrSc. (1916 – 2001). Konala se v úterý 27. 2. 2018 jako obvykle v pražském divadle U hasičů, pod záštitou prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. Obsáhlý odborný program byl určen zejména dentálním hygienistkám, ale přivedl do sálu i některé zubní lékařky a lékaře. O obsahu této akce, stejně tak o jejím poslání a historii, se více dozvíte na www.skachuvden.cz

Do odborného programu svými přednáškami přispěli (zleva) oba zakladatelé této akce MUDr. Ladislav Kindl a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA. Ani letos nechyběli parodontologové doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., MDDr. Nikola Králová a slovenský kolega doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc.
V sále se sešli nejenom „domácí“ studenti a absolventi z pořadatelské školy, ale také z brněnské VOŠ a z bakalářského oboru 3. LF UK Praha.
V krátkém vystoupení pozdravil účastníky také prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.