LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mgr. Jiří Slavík působí jako právník České stomatologické komory od roku 1999. Spolupracoval se třemi různými prezidenty Komory, podílel se na přípravě několika důležitých změn v jejím fungování a její zájmy hájil také v řadě sporů. Po letech intenzivní spolupráce není jeho vnímání Komory jistě klasickým pohledem zvenčí. Přesto jsme se i jeho zeptali, „Jak nás vidí“.

Mgr. Jiří Slavík

Nepovažujete po těch letech, s trochou nadsázky, za své kolegy spíše zubní lékaře než jiné právníky?

Já jsem praktický zubní lékař h. c. s osvědčením odbornosti na dobu neurčitou, takže jednoznačně... To je samozřejmě vtip, to „osvědčení“ jsem dostal před mnoha lety od představenstva ČSK, když jsem udělal advokátní zkoušku, mám ho pořád schované i s historickým modrým rámečkem. Ale bonifikační kódy na něj nevykazuji, nemám totiž smlouvu s pojišťovnou... Ale vážně: zubní lékaři i jejich komora jsou klienti, tak to vždy bude a to je určující. Mám samozřejmě mezi zubními lékaři přátele, ale své postavení právníka Komory jsem si vybudoval docela tvrdou prací.

Když se vrátím k otázce z úvodu: jak tedy naši stavovskou organizaci – a zubolékařský stav obecně – vnímáte?

Všechny stavovské organizace jsou důležité, a to jak pro členy, tak pro společnost. A ČSK je prostě... nejlepší. Ví, co chce a pro koho to dělá. A dělá to dobře, vysoce profesionálně. Je úspěšná, silná, respektovaná státem, samosprávami, ostatními komorami, veřejností. To, jaká Komora je a jak funguje, je přitom jednoznačně dané tím, jací jsou její členové, zubní lékaři. To oni utvářejí jejího ducha, dávají jí náplň a smysl.

To je potěšující. Ale určitě existuje něco, co by podle vás mohla Komora zlepšit.

V minulých letech se Komoře příliš nedařilo prezentovat svoji činnost. To mě mrzelo. Moc bych si totiž přál, aby Komora neztratila to nejdůležitější, co má: důvěru a soudržnost svých členů. A k tomu je zapotřebí, aby jim Komora dostatečně srozumitelně říkala, co pro ně dělá a co jim členství v Komoře v každodenní praxi přináší. Ale v poslední době se komunikace Komory v tomto směru významně zlepšila, takže i v této věci jsem optimista.

Které z aktivit, na kterých jste pro Komoru pracoval, považujete za největší úspěchy?

To se nedá říct. Řešíme záležitosti s dopadem na celé zubní lékařství i problémy jednotlivých členů. Moje činnost zahrnuje konzultace pro centrální i oblastní orgány, zastupování Komory v soudních sporech, jednání se státními orgány, řešení zaměstnaneckých záležitostí, obchodní smlouvy, přednáškovou činnost, připomínkování a tvorbu návrhů právních předpisů, organizační a právní podporu disciplinárního řízení... Neumím posoudit, jestli je větší úspěch vytvoření metodiky GDPR pro zubní ambulance, vyjednání nové rámcové smlouvy mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, úspěch ve sporu o pokutě za návod k použití ve slovenštině, profesionalizace a digitalizace administrativy disciplinárního řízení, předložení zcela nové právní úpravy stomatologických výrobků nebo pomoc konkrétnímu členu Komory v jeho problému se zdravotní pojišťovnou.

Pro každou organizaci je dlouhodobá intenzivní spolupráce s nějakým expertem užitečná, přináší kontinuitu, specifické know-how. Co ale dala a dává práce pro Komoru vám?

Především dobrý pocit, že dělám něco, co má smysl. Možnost spolupráce se schopnými a erudovanými lidmi. A také obrovský profesní růst – ČSK jako klient požaduje vysoce kvalitní právní služby ve velmi širokém spektru, vždy však se specifickým zaměřením na zubní lékaře a zubní lékařství. Moje specializace na „stomatologické právo“ je, troufám si tvrdit, unikátní.

Zmínil jste svou práci pro jednotlivé zubní lékaře. Hodí se vám znalost zdravotního práva také při zastupování pacientů ve sporech s lékaři?

Pacienty ve sporech s lékaři nezastupuji, považuji to za neetické. Svoji expertizu jsem získal při práci pro zubní lékaře, nebudu ji tedy používat proti nim. Takže ve sporech lékařů s pacienty zastupuji výhradně lékaře – ať už se jedná o spory z vad protetických výrobků, o náhradu újmy na zdraví, o zaplacení dluhu za poskytnutou péči nebo třeba o spory o vydání zdravotnické dokumentace pacientovi. Ty se mimochodem prakticky nedají vyhrát, takže vždy doporučuji zubním lékařům, aby dokumentaci pacientům neodpírali. Zubní lékaře zastupuji i v trestních věcech, kterých však naštěstí není mnoho. Obecně však mohu říct, že soudních sporů mezi zubními lékaři a pacienty pomalu přibývá.

Čím to je?

No, nemám na to žádný průzkum, ale zdá se mi, že zubní lékaři se mnohem více než dříve pouštějí do nepřiměřené kritiky práce svých kolegů. Prostě novému pacientovi řeknou, že všechno, co má v ústech, je špatně, a je potřeba to, samozřejmě za peníze, předělat. A někdy i poradí, že zaplacenou cenu pak může pacient naúčtovat svému předchozímu stomatologovi jako náhradu škody, vždyť je přeci pojištěný. No a co udělá v takové situaci pacient? Logicky si nechá všechno předělat, zaplatí a svého bývalého zubního lékaře zažaluje. Vypadá to, že zubní lékaři postupně přestávají vnímat extenzivní kritiku práce kolegy jako něco neetického, nekolegiálního, prostě jako něco, co se nedělá. Jistě, pokud se na tom většinově shodnou, bude to tak – i v tom je kouzlo stavovské samosprávy. Osobně se mi to ale zdá... přinejmenším neprozíravé. To, že se pacient, povzbuzený kolegou, obrátí na soud, může totiž potkat každého. Kromě toho pacient ten spor taky nemusí vyhrát, zaplatí soudní výlohy a na koho pak obrátí svoji pozornost? Obvykle na toho, kdo mu ten spor doporučil. A konečně, ne všechno zaplatí pojišťovna. Obzvlášť aktivní pacient může do věci zapojit policii či státního zástupce, a tam už nejde jen o peníze, ale o samotnou způsobilost k výkonu povolání.

Zmínila jsem v úvodu, že jste jako právník ČSK spolupracoval postupně se třemi jejími prezidenty. Bylo těžké zvykat si na odlišný styl práce a vedení Komory?

Nebylo. Každý prezident a každé představenstvo má svůj styl práce, své priority a vize, ale základ zůstává stejný: všichni podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozvíjejí a chrání Komoru jako stavovskou organizaci zubních lékařů a pro zubní lékaře. To je pro mě klíčové. Víte, za ty roky je pro mě Komora víc než klient. Lidé, kteří ji spravují, ať už to jsou prezidenti, členové představenstva, předsedové Oblastních komor či členové jiných orgánů, centrálních i oblastních, na mě přenesli svoje nadšení, zaujetí pro věc, svoji potřebu přispívat ke stavovské samosprávě ve prospěch všech zubních lékařů. Vnímám to tak, že v tom jsem s nimi. A dokud budou tyto hodnoty v Komoře platit, bude mi ctí být u toho dál.

Mgr. Jiří Slavík

Narodil se v Praze, kde také v roce 1999 absolvoval studium na Právnické fakultě UK. Od té doby působí v advokacii, od roku 2001 jako samostatný advokát. Jeho původní trestněprávní zaměření záhy vystřídala specializace na zdravotnické právo se zvláštním důrazem na zubní lékařství. S Českou stomatologickou komorou spolupracuje již od roku 1999, kdy ještě jako advokátní koncipient odpovídal na dotazy členů. Postupně převzal veškerou komorovou právní agendu. Vedle ČSK jsou jeho klienty jednotliví zubní lékaři a poskytovatelé zdravotních služeb, které zastupuje zejména ve sporech s pacienty, při převodech praxí či ve vztahu k nejrůznějším správním orgánům.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): S132 – S133

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: