LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nakladatelství Galén loni vydalo monografii rytíře lékařského stavu, MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA, která primárně vznikla jako záměr předat vlastní životní zkušenost svým vnoučatům. Autor se v ní pokusil zachytit to nejvýznamnější z témat, kterými se zabývá přes půl století. Seskupil tu svá tradiční témata, zformuloval je však stručně a seřadil pro přehlednost podle abecedy. Knihu koncipoval jako mapu cesty za pochopením lidské nátury. Je plná faktů a souvislostí. Není to vždy veselé čtení, ale protože lidé vždy poslouchají raději to, co je příjemné a co chtějí slyšet, autor se snaží být věcný, dobře ví, že většina událostí v dějinách příjemná není.

Kniha se zabývá tématy, která autora zajímají dlouhodobě. Centrálním tématem je především fungování mozku a chování lidí, od fyziologických funkcí, přes evolučně zakódované vzorce chování až po patologické chování. Kniha se nevyhýbá „politicky nekorektním“ tématům, jako je moc, stupidita, debilizace, manipulace, iracionalita, propaganda, dehumanizace, chudoba, chování davu, postmoderní psychologie, machiavelismus, náboženství a řada dalších.

Pro autora je typické, že při práci používá velmi přísně zásady kritického myšlení, proto všechny údaje v této, stejně jako v nespočtu autorových předchozích knih, jsou precizně doloženy relevantními literárními odkazy. Prakticky vůbec se nepouští do nejrůznějších módních polemik ve stylu přehnaného pozitivismu, postmoderní filozofie nebo naopak negativismu – veškeré údaje prezentuje stručně, jasně a doložitelně.

Proč je kniha tak významná pro stomatologii? Hlavní důvod je ten, že autor je jedním z mála, kdo se při své práci přísně řídí principy kritického myšlení, jež jsou dnes v literatuře a zejména v médiích používány tak vzácně. Dalším důvodem je, že se nebojí otevírat nepopulární témata, ovšem nikoliv propagandisticky či populisticky, nýbrž kriticky. Autor nepůsobí na čtenáře persuasivně, naopak předkládá fakta a je na čtenáři, aby zvážil důsledky těchto faktů ve svém osobním i profesním životě. Kromě toho se některá témata, jako třeba moc, peníze, propaganda (například v reklamě) či výskyt psychopatů, stále více a více týkají i stomatologické profese. Závěry, ke kterým autor dochází, lze mimo jiné poměrně dobře aplikovat i na provoz stomatologické praxe a chování stomatologů či pacientů. Správná odpověď na úvodní otázku tohoto odstavce by tak vlastně měla znít, že kniha je významná pro každého člověka, nejen pro stomatologa.