LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Z jednání v Apolence jsou zprava ředitel odboru zdravotnické služby VS ČR Mgr. Michal Barák, LL. M., náměstek generálního ředitele pro zdravotnictví a správní činnosti VS ČR JUDr. Jeroným Tejc, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., právník Mgr. Jiří Slavík a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Stomatologové pracují často na nevšedních místech a jedním z nich jsou i věznice. Je potřeba vyřešit řadu problémů, které tam jsou, a tak jsme se v Apolence sešli dne 20. 7. 2022 s vedením Vězeňské služby ČR. To je jen začátek spolupráce, chystáme reportáže do LKS i konkrétní projekty, jak řešit třeba stížnosti nebo nedostatek stomatologů ve VS ČR.

Na fotografii z jednání v Apolence jsou zprava ředitel odboru zdravotnické služby VS ČR Mgr. Michal Barák, LL. M., náměstek generálního ředitele pro zdravotnictví a správní činnosti VS ČR JUDr. Jeroným Tejc, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., právník Mgr. Jiří Slavík a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.

17. 9. 2022

LKS 09/2022

Print: LKS. 2022; 32(9): 140

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: