LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám zubní ordinaci se dvěma křesly. Na jednom pracuji já, na druhém dentální hygienistka, která je mým zaměstnancem. Krajský úřad mě vyzývá, abych své oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství rozšířil ještě o dentální hygienu. Má pravdu?

Nemá. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství může poskytovat zdravotní služby prostřednictvím dentální hygienistky v rozsahu její odborné způsobilosti, aniž by byl povinen získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru dentální hygiena. Dentální hygiena je prakticky i teoreticky relativně přesně ohraničenou výsečí oboru zubního lékařství. Jinými slovy, všechny činnosti, které může v ordinaci vykonávat dentální hygienistka, může vykonávat i zubní lékař. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství proto zahrnuje i výkon činností dentální hygieny, a to bez ohledu na to, zda jsou vykonávány zubním lékařem nebo dentální hygienistkou.

Opačně to samozřejmě neplatí. Dentální hygienistka, která má vlastní oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru dentální hygieny, nemůže poskytovat zdravotní služby v oboru zubního lékařství, a to ani tehdy, pokud by ve své ordinaci zaměstnala zubního lékaře. Pokud by takové služby chtěla poskytovat, musela by si své oprávnění rozšířit i na obor zubní lékařství. Je to dáno tím, že zubní lékařství je širší obor než dentální hygiena.