LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Jana Veverku, CSc., který do loňského prosince zastával klíčovou funkci šéfredaktora časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, za jeho celoživotní přínos oboru zubní lékařství ocenila již v září 2021 Komora udělením čestného titulu Osobnost české stomatologie. V lednu 2022 mu udělila vysoké ocenění rovněž Česká lékařská společnost Jana Evengelisty Purkyně (ČLS JEP).

Dne 13. 1. 2022 převzal doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., dvě ocenění: Čestnou medaili ČLS JEP a Čestné členství Stomatologické společnosti ČLS JEP.

Slavnostního předání těchto ocenění se v pražském Lékařském domě zúčastnili předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předsedkyně Stomatologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Eva Gojišová a člen výboru společnosti doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., zástupci redakce časopisů ČSPZL a LKS a další hosté.

19. 2. 2022

LKS 02/2022

Print: LKS. 2022; 32(2): 24

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: