LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. července 2019 se ruší karenční doba u neschopenky. Jak mám postupovat u zaměstnance, který je uznán dočasně práce neschopným od 28. června 2019? Mění se výše odvodu na sociální pojištění, které hradí zaměstnavatel?

Zaměstnanci, který je uznán dočasně práce neschopným od 28. června 2019, bude ještě uplatněna karenční doba za první 3 pracovní dny. U zaměstnance, který bude uznán dočasně práce neschopným od 1. července 2019, se již karenční doba neuplatní a bude mu vyplacena náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti již od 1. pracovního dne. Zaměstnavatelům se sníží sazba pojistného na nemocenské pojištění z 2,3 % na 2,1 %. Celková sazba pojistného se tedy u zaměstnavatelů sníží z 25 % na 24,8 %.