LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšel jsem, že budu muset mít povinně datovou schránku. Je to pravda?

Zubní lékaři, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb jako fyzické osoby, jsou podnikajícími fyzickými osobami. Každému zubnímu lékaři, který bude ke dni 1. ledna 2023 poskytovatelem zdravotních služeb jako fyzická osoba, proto bude do 31. března 2023 (stejně jako jiným podnikajícím fyzickým osobám) automaticky zřízena datová schránka. Přístupové údaje jim budou doručeny poštou, datová schránka bude zpřístupněna po prvním přihlášení, nejpozději však do 15 dnů od doručení přístupových údajů. Datová schránka podnikající fyzické osoby se zřizuje povinně ze zákona a nebude možné ji po dobu, co je fyzická osoba podnikatelem, znepřístupnit.

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou právnickou osobou (např. společnost s ručením omezeným), již datové schránky mají, nové jim zřizovány nebudou. Totéž platí i o poskytovatelích – fyzických osobách, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně. U nich se pouze změní právní režim datové schránky: i když si ji zřídili dobrovolně, nově ji nebudou moci znepřístupnit, dokud budou podnikat.

Fyzické osoby, které nejsou podnikateli, obecně nemají povinnost mít datovou schránku. Pro každého nicméně platí, že mu bude datová schránka (nepodnikající) fyzické osoby automaticky zřízena, jakmile poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Takovým prostředkem je např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, čipová karta Starcos, MojeID nebo bankovní identita poskytovaná některými bankami. Takto zřízenou datovou schránku je nicméně možno na žádost fyzické osoby znepřístupnit.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory).