LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dopis, který zaslal redakci LKS MUDr. Miroslav Kuča z Olomouce, obsahuje řadu zajímavých postřehů i připomínek. Po dohodě s autorem zveřejňujeme jeho příspěvek společně s komentáři prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Dr. Kuča: Nebyl jsem zastáncem eReceptu. Vadilo mi, že se Komoře nepodařilo prosadit výjimku pro zubní lékaře, kteří píší receptů velmi málo. Nyní musím přiznat, že eRecept je velmi jednoduchý a urychlí práci, ušetří čas a papírování. Jenže předpokládá elektronickou komunikaci: mít PC, internet (cca 300 Kč/měs.) a program (cca 10 000 Kč/rok).

Doc. Šmucler: Česká stomatologická komora výjimku pro lékaře, kteří předepisují malé množství receptů, vymyslela a na ministerstvu prosadila. Neprošla ale přes Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu, to jsme neměli jak zvrátit. Ale současné fungování a příznivější detaily používání eReceptu vznikly i velkým přispěním ČSK. Dělali jsme, co se dalo.

Dr. Kuča: Hodně starších kolegů, kteří již neordinují, sice má PC a internet, ale nemá a nepotřebuje program, který se neustále aktualizuje. Jsou členy Komory, aby si případně mohli nějaký recept (pro sebe a své blízké) napsat. Nyní je možno předepisovat sobě a rodinným příslušníkům papírový recept smluvním lékařem na základě zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou (viz Mgr. J. Slavík v LKS č. 12/2017, str. S167). Nikde ale není řeč o nutnosti být členem Komory. Tím vlastně pro nepracující důchodce padá nutnost být členem Komory a platit roční příspěvek (cca 300 Kč pro ČSK + částka pro OSK). Je tedy nasnadě, že by bylo dobré evidovat nepracující důchodce zvlášť – tak by neovlivňovali skrutinium při hlasování o rozpočtech OSK apod. Nevím ale, jestli by to něčemu pomohlo, protože aktivně činní kolegové nepociťují účast na oblastních sněmech svých OSK jako stavovskou povinnost a důležitá jednání Komory bagatelizují. Důchodci naopak – pokud mají zájem a hlavně dovoluje-li jim to zdravotní stav, rádi se setkávají s kolegy.

Doc. Šmucler: Bohužel, preskripce je výkonem povolání, a proto musí být dotyčný zubní lékař členem ČSK. Členské příspěvky v kategorii nepracující důchodce však představují malou finanční zátěž a každý si může zvážit, zda se mu vyplatí či ne. Podle reformy řádů ČSK, jejímž cílem je mimo jiné podpora usnášeníschopnosti oblastních sněmů (podrobně viz LKS 9/2018, str. S120–S121), bude moci nepracující důchodce požádat o ukončení členství v OSK (členem ČSK ale nadále zůstává), a tak se zmenší skrutinium na oblastních sněmech.

Dr. Kuča: Domnívám se, že starší kolegové, kteří jsou v důchodu a nepracují, by neměli nadále platit roční příspěvek do Komory (je to na uvážení sněmu ČSK...). Časopis LKS by jim měl být posílán zdarma nebo za symbolickou částku. Tedy pokud ještě mají zájem o dění v Komoře. Někteří nestáli u křesla roky, ba celá desetiletí, a dnešní problémy se jich – většinou pro zdravotní potíže – nedotýkají. Zubaři „v akci“ by měli mít radost, že jejich rodiče či dědové mají ještě zájem o to, co se děje ve světě zubů, a časopis pro ně poskytnout. Snad by to podstatně nezatížilo rozpočet LKS.

Doc. Šmucler: Osobně mám také řadu nápadů k členským příspěvkům a předložím je sněmu ČSK na podzim. Diskuze jistě bude značná a ukončíme ji nejdříve příští rok na jaře. ČSK hospodaří tak dobře, že nemusí navyšovat příspěvky a celková výše bude nejspíše zmrazena. Ale kolik kdo zaplatí, to může předmětem diskuze být. Jisté je, že když někdo třeba nezaplatí (zde nepracující důchodce), pak musí někdo jiný zaplatit více – a o tom budeme určitě nemálo debatovat.

Dr. Kuča: Reklama – věc, která je pomíjivá, rychle zastarává a účinkuje několik vteřin. V časopise LKS by měla být jako příloha s možností vyjmutí. Pro ty, kteří si komorový časopis ukládají a mnohdy se vracejí k některým zajímavým článkům nebo sdělením, by to bylo přínosné.

Doc. Šmucler: Reklama by vyjímáním z časopisu snížila svůj výnos jistě o mnoho set tisíc korun, spíše to bude přes milion korun. Lze to řešit třeba navýšením členských příspěvků nebo omezením některých výdajových kapitol ČSK, ale za sebe bych tomu nebyl rád. Reklama nám pomáhá s rozpočtem časopisu LKS. Při bezplatné distribuci členům ČSK a s ohledem na udržení potřebné kvality stavovského a odborného recenzovaného měsíčníku si na sebe LKS – i přes výrazné zlepšení v posledních letech – zcela nevydělá.