LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je pravda, že od ledna 2019 budou úřady pokutovat každého zubního lékaře, který si dosud neopatřil přístup do centrálního úložiště receptů?

Nikoliv. Od ledna 2019 může Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uložit pokutu zubnímu lékaři, který poruší povinnost předepisovat léčivé přípravky tzv. elektronickým receptem.

Zákon nestanoví žádnou lhůtu pro zajištění přístupu do centrálního úložiště elektronických receptů. Zubní lékař musí mít přístup do centrálního úložiště a být tak připraven vystavit elektronický recept v okamžiku, kdy jeho pacient bude potřebovat léčivý přípravek na předpis.

Dokud zubní lékař žádné léčivé přípravky nepředepisuje, nebo dokud předepisuje léčivé přípravky jen pro sebe či své příbuzné, které lze vždy vystavit v listinné podobě, nepotřebuje přístup do centrálního úložiště elektronických receptů.