LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rádi bychom upozornili na nepřesnost v praktickém sdělení seznamujícím čtenáře s novou klasifikací parodontálních a periimplantátových onemocnění, které bylo publikováno v LKS v lednu roku 2019 [1].

Naše připomínka se týká hranice mezi grade B a C, kdy je hranicí HbA1c (glykovaný hemoglobin) 7 %. Tato hranice by měla rozlišovat mezi dobře kompenzovaným diabetikem (pod 7 % HbA1c) a špatně kompenzovaným nebo nekompenzovaným diabetikem. Autoři převzali tyto informace z původního článku, ale nebyli si vědomi, že se jedná o procentuální hodnoty dle kalibrace DCCT (angl. diabetes control and complications trial), jež se využívá v USA a v zemích západní Evropy.

V České republice se využívala tato procenta do roku 2004 [2]. Od roku 2012 až do současnosti se v České republice využívají hodnoty mmol/mol dle kalibrace IFCC (angl. International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Posunutím desetinné čárky je možné získat procentuální hodnoty dle kalibrace IFCC, které se v České republice využívaly v období 2004–2012 [2].

Na stránkách České diabetologické společnosti je možné využít elektronickou kalkulačku pro přepočet hodnot mezi kalibracemi DCCT a IFCC (www.diab.cz) (obr. 1).

V České republice je jako hranice mezi kompenzovaným a dekompenzovaným diabetikem udáváno 53 mmol/mol dle kalibrace IFCC (což je 5,3 % dle kalibrace IFCC) a je ekvivalentem 7 % dle kalibrace DCCT [3].

Obr. 1: Elektronická kalkulačka pro přepočet hodnot mezi kalibracemi DCCT a IFCC (Zdroj: www.diab.cz)

Literatura

1. Belák Š, Starosta M, Žižka R, Šedý J. Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění. LKS. 2019; 29(1): 10 – 17.

2. Friedecký B, Zima T, Kratochvíla J, Springer D. Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. Klin Biochem Metab. 2012; 20(41): 44 – 45.

3. Ščigel V. Péče o chrup a ústní dutinu diabetiků. In: Pelikánová T, Bartoš V, et al. Praktická diabetologie. 6. vydání. Praha: Maxdorf, edice Jesennius; 2018.