LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 39 odst. 3 organizačního řádu ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k sedaci v dětské stomatologii:

1. Při použití sedace při vědomí u pacientů mladších 18 let v zubní ordinaci je vhodné dodržovat Doporučené postupy Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry), přijaté Evropskou akademií dětské stomatologie v roce 2005, ve znění pozdějších úprav a doplnění.

2. Aktuální znění Doporučených postupů Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii je včetně překladu zveřejněno na www.dent.cz.

3. Zrušuje se odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 2/2019 k sedaci v dětské stomatologii.

Dovětek k odbornému stanovisku představenstva Komory č. 1/2021

Velkou radost Komoře činí, že se „uchytil“ nový kód ošetření dítěte v sedaci. Plní se odborná školení a pomalu, ale jistě se zvyšuje počet pedostomatologů, který už se postupně „limitně“ blížil k nule. Otočit kormidlo nezájmu pojišťoven o stomatologii dětského věku bude trvat nějaký čas. Jsme rádi za nadšení navzdory podmínkám. Projevuje se i následujícím formálně novým (kvůli novelizaci řádů Komory), ale fakticky „upgradovaným“ odborným opatřením představenstva. MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., je hlavním hybatelem i tohoto vylepšení spočívajícího v intranasální, komfortnější aplikaci. Po schválení ve vědecké radě ČSK dokument vydalo představenstvo ČSK. Věříme, že v následujících měsících a letech rozšíří a zlepší stomatologickou péči o děti. Všem zúčastněným děkujeme.

Odborná stanoviska představenstva Komory najdete na: www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy)