LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 39 odst. 3 organizačního řádu ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k resekci kořenového hrotu:

1. Periapikální kyretáž bez následné resekce kořenového hrotu je výkon, který má minimální medicínské opodstatnění (např. odstranění granulomu u dobře zaplněného a výrazně zkráceného kořene, kde opětovným zkrácením hrozí destabilizace zubu).

2. Součástí výkonu resekce kořenového hrotu je zhotovení retrográdní výplně z kalciumsilikátového materiálu. Zhotovení retrográdní výplně z kalciumsiliátového materiálu není nutné jen v tom případě, kdy apikální část kanálku byla dříve ortográdně zaplněna kalciumsilikátovým materiálem, resekcí nepoškozená kořenová výplň zcela vyplňuje kanálek bez netěsností a dentin nejeví známky infekce.

3. Toto opatření představenstva nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023.