LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě:

https://www.dent.cz/dokumenty/osp-2-2018-k-pouzivani-amalgamovych-vyplni-a-jejich-toxicite/

1. Amalgám uvolňuje páry rtuti. Toto množství je největší při odstraňování výplní a jejich leštění. Rovněž žvýkání zvyšuje množství par rtuti a tím i hladinu rtuti v krvi. Množství je ale natolik malé, že ani u pacientů, ani u zdravotnických pracovníků, kteří s amalgámem přijdou do styku, nevyvolává žádné toxické poruchy. Výjimku tvoří pacienti s prokázanou hypersensitivitou na kovy a s alergiemi.

2. Používání amalgámu při ošetření zubů

a) je zakázáno u dočasných zubů, těhotných a kojících žen a u dětí do 15 let věku, s výjimkou případů, kdy to zubní lékař považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. Tyto případy mohou být vzhledem k vysoké citlivosti plodu a dětí do 6 let na přítomnost rtuti v organizmu jen zcela výjimečné,

b) je možné jen za předpokladu použití zubního amalgámu v kapslové formě v předem určených dávkách; používání volně balené rtuti zubními lékaři je zakázáno,

c) vyžaduje důsledné zvážení indikace amalgámu.

3. Odstraňování amalgámové výplně

a) není vhodné, pokud výplň zub nezeslabuje (např. V. třída), je funkční a není přítomen sekundární kaz; důvodem pro odstranění amalgámové výplně může být výslovné přání pacienta, kterého je však třeba vždy náležitě poučit o vhodnosti takového postupu,

b) se provádí při dodržení těchto zásad

  • odsávání velkokapacitní odsávačkou,
  • intenzivní chlazení,
  • použití rychloběžného kolénka při nízkých otáčkách,
  • ochrana zubního lékaře rouškou a brýlemi,
  • ochrana pacienta brýlemi a nejlépe kofferdamem; kofferdam se před zhotovením nové výplně odstraní jako kontaminovaný materiál,
  • rozřezání výplně na větší kusy a jejich následné odstranění,
  • dobré větrání ordinace.

4. Při manipulaci s amalgámem je nutné dodržovat všechny postupy týkající se zpracování amalgámu, a to zejména

a) používání odlučovače amalgámu s předepsanou účinností,

b) bezdotykovou manipulaci s amalgámem,

c) uzavření kapsle po použití a její vložení do speciálního kontejneru,

d) strojovou přípravu zubního amalgámu v kapslové formě v předem určených dávkách.

 

Odborná stanoviska představenstva Komory najdete na: www.dent.cz (O nás / Stavovské předpisy).