LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k sedaci v dětské stomatologii:

1. Při použití sedace při vědomí u pacientů mladších 18 let v zubní ordinaci je vhodné dodržovat Doporučené postupy Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry), přijaté Evropskou akademií dětské stomatologie v roce 2005.

2. Aktuální znění Doporučených postupů Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii je včetně překladu zveřejněno zde: https://www.dent.cz/dokumenty/osp-2-2019-k-sedaci-v-detske-stomatologii/

Odborná stanoviska představenstva Komory najdete na: www.dent.cz (O nás / Stavovské předpisy).