LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rádi zveřejňujeme dopis, který reaguje na minulé LKS 4/2018:

„Chci vyjádřit souhlas s myšlenkami MUDr. Z. Poledny. Jako vždy podchytil problém a jemu vlastním způsobem nabídl i další témata k přemýšlení. Opět s ním plně souhlasím...

Celý článek naleznete zde: http://www.lks-casopis.cz/clanek/dobro-zlo-a-bezplatnost/

A hlavně chci poděkovat redakci LKS za zveřejnění rozhovoru s dr. Jiřím Sedelma yerem. Tento úžasný stomatolog a člověk s hlubokými odbornými znalostmi i celkovým všeobecným přehledem vnesl do naší (a nejen české) stomatologie zcela jiné pohledy a filozofii. Napadá mě mnoho příkladů, bylo by toho opravdu hodně, za co si musíme dr. Sedelmayera vážit. Jeho zanícení pro věc (prevence) se vlastně již projevuje v nových pohledech na tuto oblast a někteří si ani neuvědomují, že za tím vším stojí on. Proto jsem rád a moc děkuji časopisu LKS, že touto formou vzdal dr. Sedelmayerovi hold, který mu náleží. Osobně si ho velmi vážím.“

Celý článek naleznete zde: http://www.lks-casopis.cz/clanek/enfant-terrible-stomatologicke-prevence-jiri-sedelmayer/