LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace, která vychází u příležitosti 75. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (2020), je pestrou mozaikou vzpomínek prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., na léta strávená na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde studoval i přes půl století vyučoval na Stomatologické klinice. A také na jeho sedmileté působení v jihočeské Bechyni.

Pan profesor Kilian je nejen zkušený autor odborných statí, ale také dobrý vypravěč s citem pro jazykovou kulturu a s laskavým humorem. V této knížce dokázal mistrovsky propojit zdánlivě neslučitelné – „suchá“ fakta z historie fakulty podává ze zorného úhlu svých osobních vzpomínek. Čtenář tedy není ochuzen o základní údaje, ale dozvídá se je čtivou formou s řadou pestrých i vtipných detailů. Půvabná je například kapitola Studenti a zkoušky, která podává vtipnou „typologii“ studentů přicházejících ke zkoušce. Po duši pohladí také kapitola Historky o známých i méně známých osobnostech.

Autor vzpomíná na výuku jednotlivých klinických oborů lékařské fakulty a samozřejmě část knihy věnuje Stomatologické klinice – začátkům výuky stomatologie v Plzni a rozvoji kliniky až do současnosti.

Za velmi cennou považuji část Přílohy, v níž například najdeme jmenný seznam zaměstnanců plzeňské Stomatologické kliniky z let 1949 – 2020 s uvedením data narození, případně i úmrtí, a pracovního zařazení. Uveden je i seznam přednostů Stomatologické kliniky a akademických funkcionářů Lékařské fakulty v Plzni. Pečlivě je zpracován přehled publikací, které byly kdy věnovány historii fakulty a jejím jednotlivým pracovištím.

Publikace je zakončena šestistránkovou obrazovou přílohou dokumentující lokality, v nichž se pracoviště lékařské fakulty nacházela nebo nacházejí, a nechybí ani portréty přednostů Stomatologické kliniky od roku 1946 do současnosti.

Knížka potěší nejen absolventy plzeňské stomatologie, ale jistě i ostatní kolegy, kteří se chtějí něco dozvědět z historie svého oboru okořeněné jedinečnými vzpomínkami a kultivovaným humorem.

17. 7. 2021

LKS 07-08/2021

Print: LKS. 2021; 31(7–8): 154

Autor:

Rubrika:

Téma: