LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Titulek vyjadřuje obsah jednání, které se uskutečnilo 4. 12. 2019 ve Varšavě. WHO a FDI, celosvětové medicínské organizace, se snaží řešit problém nadužívání antibiotik.

Na jednání ve Varšavě reprezentoval ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a české studenty sestry Leona a Nicola Reinholdovy.

Nemalou roli v něm hrají zubní lékaři s oblibou širokospektrých antibiotik často podávaných v terapeutické dávce „pro jistotu“. Musíme kvůli tomu řešit neúčinnost stávajících léků a velké nebezpečí pro populaci. WHO a FDI řeší problém systematicky, tedy se snahou působit najednou na všechny čtyři lékařské kategorie – všeobecné lékaře, stomatology, farmaceuty a veterináře. A to jak na jejich organizace, tak už i na fakulty, aby se změnil systém výuky.

Každé jednotlivé použití antibiotik vyvolá rezistenci a změnu mikrobiomu na měsíce a je potřeba jejich podání bedlivě zvažovat. V diskuzi měla ČSK nejvíce příspěvků – jak učit studenty (vlastní přednášky, psaní esejí a otázky do zkoušek), ale i jak směrovat kolegy cestou odborných doporučení. Nelze čekat na ministerstva, která nemají vlastní odborníky, ale jednat musí lékařské komory. ČSK připravuje příslušná doporučení včetně reevaluace fokální infekce a potřebných opatření.

Akce se zúčastnili i studenti, ty české vyslala částečně ČSK, přičemž je reprezentovaly sestry Leona a Nicola Reinholdovy (ze zájmu o věc si účast částečně hradily ze soukromých prostředků). Kromě řešení odborných problémů musí ČSK pečovat i o nastupující generaci, aby měla znalosti i osobní kontakty. A reprezentace to byla skvělá, spolupracovat s aktivními studenty (v tomto případě čerstvými absolventkami) je radost!