LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

I letos Česká stomatologická komora vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.

Od loňska tým autorů pod vedením MUDr. Roberta Houby, Ph.D., viceprezidenta ČSK, publikaci aktualizoval tak, aby odpovídala úhradové vyhlášce pro rok 2022, a také ji významně rozšířil o další výklady a postřehy z praxe.

Na tvorbě publikace se prostřednictvím autorů podílely Česká stomatologická komora, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s., Zájmové a profesní sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad, z. s., a Česká ortodontická společnost.

Publikace je určena smluvním i nesmluvním poskytovatelům zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, zubním lékařům, revizním lékařům zdravotních pojišťoven a vůbec každému, kdo se zabývá vykazováním stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

PDF ke stažení: www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe)