LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologická komora opět vydává elektronickou publikaci o vykazování zdravotních výkonů v zubním lékařství. Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v České republice k dispozici.

PDF ke stažení

Od loňska tým autorů pod vedením MUDr. Roberta Houby, Ph.D., viceprezidenta ČSK, publikaci aktualizoval tak, aby odpovídala úhradové vyhlášce pro rok 2023, a také ji významně rozšířil o další výklady a postřehy z praxe.

Na tvorbě publikace se prostřednictvím autorů podílely Česká stomatologická komora, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s., Zájmové a profesní sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad, z. s., a Česká ortodontická společnost.

Publikace je určena smluvním i nesmluvním poskytovatelům zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, zubním lékařům, revizním lékařům zdravotních pojišťoven a vůbec každému, kdo se zabývá vykazováním stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Váháte, jaké kombinace kódů lze vykázat? Nevíte, jak vykazovat prohlídky poté, co pacient změnil zdravotní pojišťovnu, anebo po skartování zdravotnické dokumentace? Nejste si jisti, co to znamená registrace pojištěnce? Víte, jak funguje agregovaná úhrada? Stáhněte si novou publikaci „Stomatologické výkony v roce 2023“ na www.dent.cz a vše potřebné se dozvíte.