LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Druhé vydání úspěšné knihy věnované nejsilnějším používaným analgetikům, tedy opioidům, je opět určeno široké odborné veřejnosti – především lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy ve své praxi používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.

Úvodní kapitoly pojednávají o historii a obecné problematice opioidů, následně se autoři zabývají mechanismy jejich působení i obecně farmakologickou problematikou. Podstatná část je věnována indikacím opioidů u jednotlivých syndromů v oborech, které s různými bolestivými stavy pracují. V posledních letech je stále více kladen důraz na racionální nasazení i terapeutické využití opioidů, opomenuta proto není ani problematika závislostí.

Pro druhé vydání byla rozšířena a upravena stať zaměřená na epidemiologii, v 8. kapitole je spolu s přehledem opioidů uvedena i jejich současná klasifikace. Nové informace z oblasti farmakoterapie čtenář nalezne i v kapitole věnované léčbě nádorové bolesti, konkrétně se jedná o využití metadonu. Další zásadní úpravy zaznamenala kapitola pojednávající o opioidech v intenzivní péči u dětí nebo závěrečná kapitola věnovaná budoucnosti opioidů, která je doplněna o nová fakta z oblasti výzkumu.

 

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 114

Autor:

Rubrika:

Téma: