LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Odborná verejnosť dostáva do rúk výnimočnú knižnú publikáciu. Autor doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., si vybral za obsah svojej ďalšej knižnej publikácie vážnu problematiku. Orálna medicína sa zaoberá rôznymi patologickými prejavmi systémových, metabolických, iných ochorení, následkov liečebných postupov a nežiaducich účinkov farmakologickej liečby v ústnej dutine. Svoje dlhoročné poznatky a klinické skúsenosti zhrnul na 260 stranách textu s bohatou fotografickou dokumentáciou.

Publikácia v tvrdej väzbe a formáte B5 je rozdelená do 20 ucelených kapitol. Prvá kapitola sa v stručnosti zaoberá zápalovými prejavmi na perách. Ďalšie dve kapitoly pojednávajú o vírusových a bakteriálnych ochoreniach a ich prejavmi v ústnej dutine. Nasledujú plesňové a protozoálne ochorenia. Pomerne široký priestor je venovaný orálnym prejavom pri dermatologických ochoreniach a taktiež chorobách gastrointestinálneho traktu. Zaslúženú pozornosť dostali aj autoimunitné a taktiež endokrinologické ochorenia v problematike diabetu mellitus a Addisonovej choroby. V neposlednom rade autor prezentuje chorobné lézie vyvolané liekmi. V posledných kapitolách rozoberá uzlinový syndróm, paraneoplastické syndrómy a neoplazmy v orofaciálnej oblasti. Publikáciu uzatvárajú zriedkavé lézie v ústnej dutine a fokálna epiteliálna hyperplázia. Na rozsah poznatkov nasvedčuje aj množstvo  použitých citácii. Zoznam použitej zahraničnej aj domácej literatúry sa ukončil na čísle 274.

Jednotlivé klinické obrazy sú stručne charakterizované, a popísané. Pripojené klinické fotografie vhodne doplňujú obraz patologických stavov. Jednotlivé nozologické jednotky sú obohatené o diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

Publikáciu je možno charakterizovať ako detailnú aj stručnú zároveň. Množstvo klinických obrazov je popisovaných stručne a jasne. Orientácia medzi nimi je už na základe obsahu veľmi jednoduchá. Obrazová dokumentácia výrazne zvyšuje didaktickú hodnotu publikácie.

Častokrát môže práve stomatológ na základe prejavu v ústnej dutine vysloviť podozrenie na iné ochorenie a odoslať pacienta k ďalšej diagnostike. Taktiež sa stretáva s prejavmi liečby iných ochorení v ústnej dutine. Práve v tomto je nová publikácia tak užitočná a nemala by chýbať v ambulancii k rýchlej konfrontácii. A dovolím si konštatovať že vzhľadom k obsahu publikácie toto platí nie len pre stomatológov, pre ktorých je publikácia prvoplánovo určená, ale aj pre iných lekárov prvého kontaktu a špecialistov.